Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Avdelningen Eken introduktionsplan 2021

200141 Förskolan Skogen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 13 september 2023

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur Eken planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Skogens introduktionsplan 2021

Introduktionsplan för avdelningen Eken på Skogens förskola i Högdalens förskolor

Överintroduktion

15 Juni och 17 juni  kommer de barn som slutar på Granen och Tallen påbörja sin överintroduktion till Eken.

  • Vi planerar att introducera barnen som ska börja på Eken med två halvdagar innan förskolan stänger för sommaren. Dessa dagar är för att barnen ska bekanta sig med inomhusmiljön och få prova på att delta i lek, samling och lunch på den nya avdelningen.

Vid starten efter sommarstängning tar "gamla" avdelningarna emot barnen på morgonen för att sedan bli välkomnade av nya avdelning med "västpåtagning" ute på gården. Då byter vi ut de gamla västarna med nya västar i rätt färg, grön för barnen på EKEN. Därefter ser barn och lärare till att alla kläder och material flyttas till ny hylla och klädlåda. Vi ser att det är viktigt för barnen att själva delta i flytten och att de på så sätt tar ansvar och blir mer delaktiga i sin nya miljö och upplever samhörighet.

Vårdnadshavare har fått ett informationsbrev med kort information om hur höstens start kommer att se ut, och vi bjuder därefter in till ett gemensamt föräldramöte i oktober. För att alla ska känna sig bemötta har vi fördelat ansvar för barnen och delat in dem i mindre grupper, både för kontakt med vårdnadshavare men också för måltider och vila. På så sätt säkerställer vi att barn och vårdnadshavare känner att de blir välkomnade utifrån sina egna individuella behov och vi kan tidigt skapa en god dialog och kommunikation. 

Det vi kommer att fokusera på främst under överinskolningen och närmsta tiden därefter är att knyta relationer till barnen och få gruppen att känna sig trygg i miljön och med varandra. Vi spenderar tiden med att lära känna varandra, leka lekar som skapar gemenskap, pratar om hur man är en bra kompis och introducerar regler och rutiner på avdelningen så att vi kan ha det trevligt tillsammans. Vi planerar att ha skogsdag och promenera till parken. Inne på Eken introducerar vi material tillsammans med barnen i samling och visar var barnen kan leka, hitta saker och skapa ro och lugn . Under de första veckorna planerar vi att försöka identifiera barnens intressen och behov för att därefter påbörja undervisning inom projekt utifrån dessa.

Personalen på avdelning förbereder miljö med tydliggörande bildserier vid toaletter samt i hallen som stöd för de barn som har behov av detta. Genom att tydliggöra och använda bildstöd  kan barn se och förstå förväntningar i situationer de möter. Alla pedagoger på avdelningen är tillgängliga och närvarande under denna process och finns för barn och vårdnadshavare.

Dokumentation i lärlogg 

Lärlogg för barngruppen kommer  du som vårdnadshavare hos oss kunna ta del av här på Skolplattformen. Här kan du läsa om barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg kommer även att föras för det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare kommer att kunna läsa här om ditt barns utveckling inför utvecklingssamtalet.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

  • Introduktionsplan (juni-september)
  • Utbildningsplan (oktober-december)
  • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback