Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden åk 6

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Hur ska vi arbeta?

- Vi kommer se på film

- arbeta med text och begrepp i historieboken

- genom samtal där vi reflekterar över likheter/skillnader från idag, samt resonerar över orsaker och konsekvenser av händelser under denna tid

- digitala källor (informationssökning och källkritik) 

- vi kommer att  planera och spela in en podcast utifrån en händelse eller kunglighet

 

Hur bedöms jag?

- Genom hur jag resonerar i samtal 

- genom min text i boken vi skapar (förstå och använda begrepp)

- genom den podcast jag planerar och spelar in om en viss händelse eller kunglighet under denna tid 

- genom samtal där vi reflekterar över likheter/skillnader från idag, samt resonerar över orsaker och konsekvenser av händelser under denna tid

 

 

Vad ska jag lära mig?

- Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Om några svenska kungligheter, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

- Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

- Om skeppet Vasa

- Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

- Häxprocesser

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden

- Förstå och använda begrepp för att beskriva och förstå denna tid.

 

BEGREPP:

stormakt. småstat, förbund, fruktan, furste, styrelseskick, krigsmakt, Tsar, regent, häxjakt, sultanbesvärjelse, tinget, förmynadare, torp, samer, tortyr, adel, livegen, flotta riksskattsmästare.


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback