Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Trafik och trafikregler

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Ni ska få lära er om viktiga trafikregler och hur det egna beteendet kan minska riskerna i trafiken. Ni ska få lära er hur man går, cyklar, om mörker och reflexer i trafiken .

Vad ska jag arbeta med?

 • Vi lär oss viktiga trafikregler.
 • Vi lär oss om hur viktigt vårt eget beteende är i trafiken när vi går, cyklar och är ute i mörker.
 • Vi ska lära oss några trafikskyltar 

Hur ska jag arbeta

 • Vi kommer att göra olika promenader i närområdet
 • vi lär oss fakta genom filmer och diskussioner
 • vi diskuterar den fakta som vi lär oss i filmerna och kopplar det till vår egen närmiljö
 • vi diskuterar trafiken i närmiljön och hur vi ska bete oss för att minska riskerna i trafiken

Mål

Jag ska kunna:

 • de viktigaste trafikreglerna och skyltarna
 • berätta hur jag ska bete mig för att minska riskerna i trafiken då jag går, cyklar och är ute i mörker

Bedömning

Detta visar jag genom att:

 • jag kan berätta om de viktigaste trafikreglerna och rita några av de viktigaste trafikskyltarna
 • jag kan i vår närmiljö visa och berätta vad jag ska tänka på för min säkerhet
 • deltar aktivt i våra diskussioner om hur vi ska bete oss i trafiken

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback