Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Terminsplanering Albanska 4-6 HT21

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Under höstterminen kommer vi att jobba med olika typer av texter om olika yrke och professioner på modersmålet genom att läsa, förstå, analysera, återberätta och resonera i muntliga och i skriftliga former.

Målet med undervisningen är att...

 • Att  kunna förklara vad ett yrke är.

 • Att kunna ge exempel på några olika yrken.

 • Att kunna skriva och berätta om ett yrke.

 • Att kunna berätta om ditt drömyrke, t ex vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket

 • Att kunna veta hur yrken fungerar på samhället

 

Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift (samtala, presentera skriftligt och muntligt)

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande(Läsa texter på albanska på olika yrke, söka på websidor om olika yrke )

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang( skriver texter om yrket)

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer(regler för att skriva )

 

 Så här ska vi arbeta...

 • Läsa olika  typer av texter som belyser och handlar om yrken.

 • Samverkan med hemmet då eleverna "intervjuar" sina föräldrar och presentera för sina klasskamrater.

 • Vi ska får reda på vilka olika yrken vi har på skolan.

 • Arbeta med samhällsfrågor och skrivuppgifter som är kopplade till texter

 • Individuellt och grupp arbete.

 • Jämföra det albanska språket med det svenska språket

 • Hålla  muntlig presentation med hjälp av digitala verktyg

 • Träna på skrivandet, genom att skriva fakta texter om olika yrke.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Kan läsa elevnära och åldersanpassade texter 

 • Kan skriva olika typer av texter.

 • Kan presentera muntligt

 • Ska kunna veta vikten om olika yreke i samhället

 • Ska kunna  föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 • Ska kunna använda digitala vertyg för att hitta infomrmation. 
 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen
1 Modersmål, Underlag för utvecklingssamtal åk 1-6
MODERSMÅL kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback