Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema: Stad 2

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 3 november 2021

Del 1 Vi ska jobba med vår stad och bekanta oss om de begrepp som vi behöver kunna för att veta vad som finns och behöver finnas för att den stad ska fungera. Förra terminen jobbade och byggde en modellstad med bla din familj och ditt hus, din skola, affärer, olika platser nu utökar vi till fler närmiljöer. Del 2 Vi kommer jobba med normer och regler, demokratiska beslut i klassrummet och i vår modellstad. Del 3 Vi fortsätter bygga ut staden med olika samhällsfunktioner/yrken som behöver finnas i en stad. Del 4 Vi och våra "modellstadsinnevånare" följer årets traditioner och högtider inom kristendom och islam.

Det här ska vi lära?

Om vad en stad är och vad den behöver för att fungera.

Om närmiljö och platser som har betydelse för dig i vår stad tex, bondgården, skogen osv.

Om normer, regler och hur man fattar demokratiska beslut.

Om några viktiga samhällsfunktioner i vår stad.

Om några av årets högtider och traditioner inom kristendomen och islam.

 

Del 1 Närmiljö

Det här ska vi göra?

Se på film, sjunga, skapa, läsa böcker om ämnet.

Orientera oss i staden och besöka platser i vår stad som är betydelsefulla för dig

Fortsätta utöka vår modellstad med:

-bondgård

-innevånarna i staden får rösta vad de vill ska finnas i sin stad (se nedan)

Det här ska bedömas?

Hur du deltar/medverkar när vi orienterar oss till olika platser på skolan tex skogen, affären osv...

 

Del 2 Normer, regler och demokratiska beslut

Det här ska vi göra?

Se på film, läsa böcker.

Göra klassregler och regler till vår modellstad.

Ha klassråd och träna på demokratiska beslut.

Låta våra innevånare i modellstaden få vara delaktiga och ha möten och rösta/ta demokratiska beslut om de tex vill ha en leksaksaffär eller klädaffär.

Det här ska bedömas?

Hur du deltar/medverkar i samtal och när vi jobbar med med olika normer, regler och när vi tränar på att ta demokratiska beslut.

 

Del 3 Samhällsfunktioner

Det här ska vi göra?

Se på film, sjunga, skapa, läsa böcker om ämnet, studiebesök .

Fortsätta med modellen av vår stad:

-sjukhus

-tandläkare

Det här ska bedömas?

Hur du deltar/medverkar när vi samtalar om och kan nämna och visa några samhällsfunktioner t.ex. sjukvård, tandvård osv och berätta något om dem t.ex. vad de gör, hur de fungerar eller vad de har för utrustning.

 

Del 4 Högtider

Det här ska vi göra?

Se på film, sjunga, skapa, läsa böcker om ämnet.

Följa året och dess traditioner och högtider inom kristendom och islam, tex jul, ramadan, påsk osv.

Följa året och dess traditioner och högtider i vår modellstad så innevånarna följer oss i klassen, vilka firar vad?, när firar vi?, dekorationer osv...

 

Det här ska bedömas?

Att vara delaktig/medverka i samtalen och kan nämna ett par högtider och traditioner och vad man brukar göra då?


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.

Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.

Några högtider och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam.

Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Instruktioner, till exempel i form av bildserier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback