Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik VT:22 åk 2 - Geometri, mätning och statistik

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Nu är det dags för geometri igen, minns ni skillnaden på en linje och en sträcka? Detta repeterar vi och pratar om fler geometriska objekt såsom stråle och öppen polygon. När du ska baka hemma är det viktigt att kunna måttenheter. Vi kommer i detta kapitel b.la öva på liter och deciliter.

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om ....

Under kommande veckor kommer du att få arbeta med följande i matematiken:

 • Geometriska objekt- punkt, linje, stråle, sträcka, öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt - månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Cirkeldiagram
 • Mätning- enheterna liter och deciliter
 • Begreppen: punkt, linje, sträcka, vinkel, triangel, klot, rätblock, kub, liter, deciliter

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

 • Arbeta med konkret material
 • Spela mattespel
 • Samtala utifrån bilder
 • Titta på korta, förklarande filmer
 • Lärares genomgångar
 • Träna på huvudräkningsuppgifter
 • Enskilt arbete i matteboken
 • Samarbeta i matteboken med klasskamrat
 • Färdighetsträning
 • Gemensam samt enskild problemlösning
 • Strategier vid problemlösning
 • Arbete digitalt i Qnoddarna

Arbetet kommer pågå mellan veckorna 15-19.

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

Diagnos under sista veckan, där du får visa vad du lärt dig.

Under arbetets gång ser vi ditt pågående arbete i Qnoddarna och i matteboken.

Genom ditt deltagande på lektionerna, hur du matematiskt resonerar och förklarar hur du tänker samt löser matematiska problem med dina klasskamrater.


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback