Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik VT:22 åk 3 - Geometri- mätning, omkrets och area.

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 5 april 2022

I åk 2 fick du lära dig om hur man räknar omkrets. Nu är det dags att lära dig att räkna ut ytan på ett objekt, detta kallas för area. Du kommer även få lära dig om vinklar på geometriska objekt, att de kan se olika ut och därmed har olika namn.

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om ....

Under kommande veckor kommer du att få arbeta med följande i matematiken:

 • Mäta geometriska objekt.
 • Geometriska objekten - månghörning, triangel (spetsvinklig, rätvinklig, trubbvinklig), fyrhörning, femhörning, oktagon, öppen polygon, punkt, linje, sträcka.
 • Räkna ut omkrets
 • Räkna ut area
 • Begreppen: sträcka, punkt, linje, ändpunkter, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, månghörning, kvadrat, omkrets och area

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att ....

 • Arbeta med konkret material
 • Spela mattespel
 • Samtala utifrån bilder
 • Titta på korta, förklarande filmer
 • Lärares genomgångar
 • Träna på huvudräkningsuppgifter
 • Enskilt arbete i matteboken
 • Samarbeta i matteboken med klasskamrat
 • Färdighetsträning
 • Gemensam samt enskild problemlösning
 • Strategier vid problemlösning
 • Arbete digitalt i Qnoddarna
 • Arbeta med area och omkrets utomhus på olika objekt.

Arbetet kommer pågå mellan veckorna 16-19.

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

Diagnos under sista veckan, där du får visa vad du lärt dig.

Under arbetets gång ser vi ditt pågående arbete i Qnoddarna och i matteboken.

Genom ditt deltagande på lektionerna, hur du matematiskt resonerar och förklarar hur du tänker samt löser matematiska problem tillsammans med dina klasskamrater.


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback