Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa: åk 1-3

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Idrott och hälsa

Vi kommer att arbeta inom följande områden

 

 • Hinderbanor och stationsträning där grovmotoriken övas
 • Nya lekar. Dess regler och förhållningssätt.
 • Bollspel
 • Gymnastik (MUGI)
 • Olika sporter. (Till exempel: Racketsport, innebandy, friidrott mm)
 • Samtal om kost, sömn och vila. Vad behöver vi för att må bra?
 • Uppvärmning och nedvarvning.
 • Hälsa och livsstil (Samtal om kost och sömn).
 • Bollspel.
 • Olika lekar. (Till exempel: Prickboll, Bowlinglek mm)
 • Grovmotoriska övningar. (Till exempel: Hoppa, balansera, klättra).
 • Orientera sig på skolgården. Läran om karttecken, symboler & kartförståelse.
 • Lekar utomhus vår- och sommartid.
 • Allemansrättens grunder. Vilka regler ska vi förhålla oss till?
 • Uppvärmning och nedvarvning.

 

Alla lektioner börjar med en närvarostund där alla elever bli sedda.

Därefter samtalar vi om vad vi ska lära oss idag, varför och hur vi ska ta till oss den nya kunskapen/tekniken.

Vidare genomför vi lektionen tillsammans och avslutar med nedvarvning.

Vi har samtal kring begrepp, material tekniker vi arbetat med under lektionen.

Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt under idrottslektionerna.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback