Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk. 2 ht-21

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 augusti 2021

Under terminen kommer du att följa Ville och Dima på ett nytt äventyr i "Hemligheten".

Innehåll

Konkretiserade mål / mål för arbetsområdet:

Du ska lära dig att:

 • Läsa enkla texter och böcker med flyt.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Förstå det du läser och kunna återberätta samt svara på frågor.
 • Förstå skillnaderna mellan vokaler och konsonanter. 
 • Hitta strategier att använda när du fastnar i din läsning eller inte förstår.
 • Skriva olika slags texter, exempelvis berättande-, beskrivande- och faktatexter.
 • Skriva med en läslig handstil samt vara trygg i att skriva på iPad.
 • Markera meningar med stor bokstav och punkt samt göra tydliga mellanrum mellan orden.
 • Enkla former för textbearbetning för att tex i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Kunna lyssna och återberätta och sammanfatta.
 • Kunna ge och ta instruktioner.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Undervisningens innehåll:

 • Arbeta systematiskt med serien “Ord och Äventyr” av Eva Malm, med läsebok samt arbetsbok. 
 • Varje vecka kommer du att arbeta på din Ipad tillsammans med en skrivkompis.
 • Du ska arbeta med materialet "En läsande klass" samt skriva egna berättelser och sagor.
 • Titta närmare på olika barnböcker och dess författare.
 • Skriva enkla faktatexter, sagor och beskrivande texter som är kopplade till våra teman.
 • Finmotorisk träning varje vecka.
 • Lyssna till högläsning varje dag.
 • Träna avkodning genom egen läsning varje dag. 
 • Delta i minst två övningar inom Kooperativt lärande i veckan. 
 • Visuellt stöd med begrepp och arbetsordning via Widgit-online och Takk.
 • Återkommande utvärdering av arbetssätt, arbetsinsats och arbetsmiljö vid lektionsslut.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Läsa:

 • Läsa enkla meningar med flyt.
 • Använda såväl ljudningsstrategin som helorsläsning.
 • stanna upp i din läsning när det uppstår problem med förståelsen.
 • Korrigera dig själv i din läsning.
 • Visa förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
 • Använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Skriva:

 • Skriva läsligt för dig själv och andra.
 • Skriva texter för att kommunicera.
 • Använda de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
 • Göra mellanrum mellan orden.
 • Stava några för dig vanligt förekommande ord.
 • Markera meningar med stor bokstav och punkt.

(Ur Skolverkets bedömningsstöd avstämning B).

Tala:

 • Muntligt berätta i arbetsteam/par.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen
Skolverkets bedömningsstöd - elevens skrivutveckling
Skolverkets bedömningsstöd - elevens läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback