Skolbanken Logo
Skolbanken

Utforska vår närmiljö SO

Anpassad grundskola, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Eleven ska utveckla sin förmåga att samspela med andra Eleven ska utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp för kommunikation. Eleven ska ges möjlighet att deltaga i vardagliga aktiviteter i närmiljö Eleven ska ges möjlighet använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. Eleven ska undersöka närmiljön och dess natur

 

Mål för utforska närmiljön:

Eleverna kommer att träna på att:

  • samarbeta med en eller flera elever
  • utforska naturen i närmiljö
  • kunskap och nyfikenhet i närmiljö
  •  Hitta till olika platser/lokaler närmiljön inomhus och utomhus
  • Fördjupa oss i våra adresser

Dokumentation och bedömning:

Dokumentation görs genom foton samt samtal i samlingar och skolsammanhang inom tema.


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.

Trafikregler och säkert beteende i trafiken.

Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Matriser i planeringen
NO, grundsär år 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback