Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Engelska 21/22

Täfteå skola, Umeå · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Eleverna introduceras till varje kapitel med läsförståelseövningar kopplade till texter från Good Stuff Gold 4. I textbook och workbook finns många varierade uppgifter (tematiska) som tränar elevens förmågor att lyssna, läsa, tala och skriva. Grammatiska uttryck och strukturer tränas i Grammar (längst bak i workbook).

Test 1 (Good stuff gold 4) avser att mäta:

 • Substantiv singular plural
 • Sammandragna former
 • Personliga pronomen
 • Am - is - are
 • Att berätta vad du kan
 • Att berdda vad du inte kan
 • Fråga vart någon bor
 • Berätta var ud bor
 • Fråga om telefonnummer
 • Fråga om hjälp
 • Att beskriva personer
 • Ord på familjemedlemmar
 • Ålder
 • Tala om vad du tycker / inte tycker om
 • Färger

Test 2 (Good stuff gold 4) avser att mäta:

 • Obestämd artikel
 • Possessiva pronomen
 • have/has
 • Do you?
 • Ord på husdjur
 • Veckodagar
 • Klockan
 • Rum i hus
 • Erbjuda någon att äta
 • Be om att få något att äta
 • Tacka ja/nej

Test 3 (Good stuff gold 4) avser att mäta:

 • There is/there are
 • Presens
 • Pågående form (-ing)
 • Klädesplagg
 • Fråga vad som finns
 • Tala om vad so finns
 • Tala om vad du har på dig
 • Kroppsdelar
 • Månader
 • Årstider
 • Hobbies
 • Beskriva väder
 • Berätta vad någon gör just nu

Övriga tester som görs under läsåret avser att mäta:

 • Skriftlig- och muntlig produktion

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback