Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik åk 5 - Beta Kapitel 1 Tal och räkning

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 september 2021

I matematiken följer vi bokens kapitel, nu i början av läsåret är det en hel del repetition av de fyra räknesätten.

Matematikboken Beta - kapitel 1 - tal och räkning

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med penna och papper
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer 
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp att kunna efter kapitlets slut:

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform och decimalform.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

Använda skriftliga räknemetoder i alla fyra räknesätten för att lösa olika tal

 

Det kommer du få visa genom att: (bedömning)

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar.

Jag tittar i ditt räknehäfte och samtalar med dig för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra diagnoser och test.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

  hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

  Vi kommer arbeta med uppgifter enskilt, par, grupp och hela klassen.

  Du kommer att arbeta med matematikboken Alfa, utmaningshäfte eller andra uppgifter.

  Vi tittar på olika filmer som förklarar de olika momenten vi arbetar med. 

 •  

Filmer

Addition med uppställning

https://www.youtube.com/watch?v=6tmfz5tp6vM&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=6 

 

Subtraktion med uppställning

https://www.youtube.com/watch?v=PMzEAyAahWg&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=7 

 

Multiplikation med uppställning

https://www.youtube.com/watch?v=eaHeDKytuTQ&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=8 

 

Kort division

https://www.youtube.com/watch?v=o9SX9irj_tQ&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=9

 

Kort division med minnessiffra

https://www.youtube.com/watch?v=8kiPbSaFcQQ&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=11

 

Bråkform och decimalform

https://www.youtube.com/watch?v=Jnd0orODNf0&list=PLsoSX3GymcNGvedAJ35u-M4glSaZ7LepR&index=33

 

Mer om tal i decimalform

https://www.youtube.com/watch?v=Xu4rkFEXLH8

 

 

 


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback