Skolbanken Logo
Skolbanken

Terminsplanering Albanska Grundsärskola 7-9

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Funderar du ibland över vad du ska arbeta med när du blir stor? I vårt samhälle har alla yrken olika uppgifter och alla spelar på olika sätt en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Nu ska vi lära oss mer om yrken och kunna namnge på albanska. Vad arbetar dina och kamraternas föräldrar eller släktingar med?

Målet med undervisningen är att...

  • veta vad ett yrke är

  • kunna ge exempel på ett yrke

  • kunna berätta om någon arbetsuppgifter som ingår i ett yrke

 

 

Syfte - förmågor som tränas

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tal, skrift och andra kommunikationsformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Arbetssätt

  • Du kommer att få:
  • tillsammans med klassen göra en tankekarta över alla yrken vi kommer på.
  • titta på korta filmer från olika yrken på Yotube
  • skriva om och beskriva ett yrke som du val

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- Berätta och skriva om ett yrke.
- Delta i gemensamma diskussioner.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa och förstå texter,

skriva för olika syften, och

Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.

Muntliga presentationer i olika sammanhang.

Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.

Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav grundsärskolan åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback