Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kidsen på fortet

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Problemlösning och samarbetslek på studiedagen

På studiedagen ordnar vi Kidsen på fortet.

Eleverna ska under lekfulla förhållanden kunna samarbeta, lösa problem, lyssna på instruktioner, öva på turtagning och ha roligt tillsammans.  Allt detta under angiven tid. 

Eleverna delas in i grupper F-2 samt 3-5 som sen förflyttar sig klockvis till de olika stationerna. Varje uppgift är 8 minuter. Klarar de uppgiften så får gruppen en nyckel ( bild på nyckel som vi laminerat)

Stationerna:

 Hopprep på tid. Alla hoppar efter varandra. De ska ha hoppat ett visst antal hopp/ elev

Geggamojan/ fysisk nyckel som ska letas upp i kall havregrynsgröt.

Gåtor hos fader Fouras

Tangram

Hinderbana i idrottssalen

Den amerikanska kocken. Leksaksmat placeras ovanpå en stående madrass i idrottssalen. En pedagog klär ut sig till kock och eleverna ska försöka få ner maten med mjuk boll och kocken jobbar aktivt med armarna för att förhindra detta.

Bygga viss höjd med Kaplaklossar

Kasta boll på burkpyramid

Balansbana på skolgården

När detta är över så räknas antal nycklar i varje lag och prisutdelning sker. 

 

 


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback