Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Koll på matematiken 5A Tal i decimalform

Hosiannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Du kommer att utveckla kunskaper om positionssystemet för tal i decimalform, placera decimaltal på tallinjen samt jämföra och storleksordna tal i decimalform.

Innehåll

 

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

 • positionssystemet för tal i decimalform.
 • att placera decimaltal på tallinjen.
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid paruppgifter
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och andra redovisningsuppgifter)
 • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet. 

Arbetssätt 

 • Arbeta i  dels Koll på matematiken 5 A.
 • Delta i genomgångar enskilt och gemensamt i grupp.
 • Arbeta självständigt och i grupp. 
 • Göra självbedömning före, under och efter arbetsområdet.
 • Öva i Bingel.
 • Använda för området lämpligt praktiskt material.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

 

Begreppen du möter är:

Tal i decimalform, decimaltal - Tal mellan heltal, tal med decimaltecken.

Decimaltecken - Skiljer heltal och delar åt. 

Tiondel - Tio tiondelar är lika mycket som ett ental. Det kan vara högst nio tiondelar på tiondelsplatsen. 

HundradelTio hundradelar är lika mycket som en tiondel. Det kan vara högst nio hundradelar på hundradelsdelsplatsen. 

TusendelTio tusendelar är lika mycket som en hundradel. Det kan vara högst nio tusendelar på tusendelsplatsen. 

 

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris tal i decimalform.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback