Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

LÅ 21/22 period 2 Algebra 13d

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 14 november 2021

Planering för arbetet med Algebra vecka 45-52 du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

 Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 

Grundläggande nivå:

 • Mönster och formler

 • Vad är uttryck? Hur kan vi förenkla dem?

 • Förståelse för att multiplikation är upprepad addition (t.ex multiplikation med en parentes)

 • Skillnaden mellan uttryck och ekvation

 • Teckna enkla uttryck

 • Vad är variabler? Hur använder vi dem?

 • Vi lär oss metoder för att lösa enkla ekvationer. FIngermetoden.

 • Kunna bedöma rimligheten i sitt svar.

 

Högre nivå

 • Metoder för att lösa ekvationer med balansmetoden.

 • Hur kan vi formulera uttryck och ekvationer?

 • Hur kan vi använda ekvationer för att lösa problem?

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Grundläggande:

Algebra

Mönster

Förenkla

Variabel

Likhet

Ekvation

Obekant

Prövning

Högre nivå:

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Aritmetisk talföljd

Geometrisk talföljd

Formel


 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.

 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
21/22 matris Algebra 8 period 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback