Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

LÅ 21/22 period 1 STATISTIK Prio 7

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 juni 2021

Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. I det här området kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått och lära dig att programmera kalkylark om vi hinner få datorer.

Matematikområde: Statistik

Klicka här för lektionsplanering

År: 7

 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?


Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras

undersökningar.


Hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid

statistiska undersökningar.

 

Metoder och begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?


Avläsa och tolka tabeller

Rita stolp-, stapel-, och linjediagram

Beräkna medelvärde

Bestämma median och typvärde

Google kalkylarkproblemlösningsuppgifter:


Annas syskon


Elitserien i handboll


Eleverna arbetar med egna undersökningar som sedan redovisas på en för läraren lämpligt vis

 

Laborativt material & aktiviteter - förslag

Arbete med kalkylark - programmeringBedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas och hur?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen

 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar

 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är

 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer

 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang

 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt

 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll

 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer

 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer

 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser

 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

 

Filmade genomgångar i detta arbetsområde:

 film- 1.1  Tabeller

film - 1.2  Diagram

film - 1.3 Rita och granska diagram

film - 1.4 lägesmått


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
21/22 matris Statistik 7 period 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback