Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Att leva tillsammans i samhället

Solviksskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 20 juni 2021

Det här avsnittet handlar om hur vi kan leva tillsammans i samhället. Familjen har sett ut på olika sätt genom historien, och skolan har ändrats en hel del. Familjen och skolan är viktiga saker för barn och ungdomar. Det kan vara bra att ha lite kunskap om varför skolan du går i ser ut som den gör. Och det är viktigt att man funderar över både hur man själv vill ha det och hur man ska behandla andra.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet med det här arbetet är att du ska kunna:

 • beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.
 • resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
 • analysera och kritiskt granska vilka som bestämmer över skolan idag.
 • uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbning.

Hur ska vi lära oss detta?

Enligt läroplanens centrala innehåll ska du träna på:

 • Familjen och samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

Allt detta kommer du att få arbeta med genom att  läsa fakta, svara på frågor, se på film och dokumentera. 

Vad som kommer att bedömas:

I läroplanens kunskapskrav står det:

 • Eleven kan beskriva och använda begrepp.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang. 

 

För att bedöma ovanstående kommer jag att titta på din förmåga att:

 • beskriva och jämföra familjer nu och förr
 • resonera om hur jämställdheten har ökat i Sverige
 • veta skillnaden mellan mobbing och diskriminering
 • beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i våra grupp, par och enskilda uppgifter under arbetsområdet kan du visa dina kunskaper. Du kommer att få läsa och lyssna till fakta och svara på tillhörande frågor. Du kommer att få arbeta i grupp, par och enskilt. Du kommer få  dokumentera dina nya kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Matriser i planeringen
Att leva tillsammans i samhället
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback