Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

NO: Vatten och luft

Björkåsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 juni 2021

Vi kommer att lära oss om det livsnödvändiga vattnet! Hur vatten är uppbyggt av atomer och molekyler, vad vatten har för egenskaper, vattnets olika former och kretslopp i naturen. Vi kommer också titta närmare på vilka tekniska system vi har byggt upp i samhället kring vatten, alltså hur vi får rent vatten i våra kranar och vad som händer med avloppsvattnet som vi sköljer bort. Slutligen kommer vi också lära oss om luften, dess egenskaper samt hur vi människor påverkar både luften och vattnet på jorden.

Detta kommer vi att arbeta med:

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med tema vatten. Vi kommer att arbeta med vatten och dess egenskaper, vattnets kretslopp, faser och fasövergångar, vatten i ett tekniskt system och hur vi använder vatten i vår vardag. 

Det här säger läroplanen:

Såhär kommer vi arbeta:

- Gemensamma genomgångar

- Film

- Arbete enskilt och i grupp

- Läsa och diskutera faktatexter

- Experiment

Mål som du ska uppnå

Efter avslutat arbete ska du kunna:

* Förklara vattnets kretslopp

* Förklara ord och begrepp som är knutna till vatten och dess egenskaper, till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering

* Beskriva vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker 

* Förklara hur vatten kommer från en sjö, till ditt hem och sedan ut till havet

* Ha kännedom om vad du kan göra för val för att vårt vatten ska vara så rent som möjligt

Såhär bedömer pedagogen dig:

Genom att du får visa dina kunskaper skriftligt.

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Matriser i planeringen
Tema Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback