Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Engelska år 3

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 juni 2021

Under detta läsåret kommer vi att arbeta med boken Learn english. I boken får vi följa familjen Robinson och deras vänner. Vi kommer tillsammans och enskilt att träna förmågor som ex, lyssna, tala, samtala, läsa och skriva.

Så här ska vi arbeta

När vi arbetar med engelska i åk 3 i skolan kommer vi att

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • glosor

.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag 
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord och meningar.

 

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • att skriva enkla engelska ord och meningar.

Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen
Mål engelska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback