Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Boken om NO 1 - 3

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 juni 2021

Vi följer planeringsstödet som finns till Boken om NO 1-3.

 

Vi kommer i 1:an arbeta med:

- Våra veckodagar och månader

- Våra årstider 

- Hur olika årstider påverkar djur och natur

- Högtider

- Enkla fältstudier och observationer i närmiljö

 

 - Vatten och dess olika former

- Material i vår omgivning

 
Detta kommer vi lära oss genom att arbeta med textboken "Boken om NO 1-3" samt den tillhörande arbetsboken. Vi kommer att utföra experiment och undersökningar, se faktafilmer och även dokumentera detta.

Matrisen nedan innehåller samtliga kunskapskrav för slutat av åk 3, så denna planering kommer att kompletteras i 3:an med nya arbetsområden inom NO.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NO 1-3
Uppgifter
Från frö till växt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback