Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vallmons Förskola 21-22 Kga SKA D&I: Demokrati

Vallmons förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Demokrati

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

  • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Varför ska vi arbeta med detta?

 

  • För att barnen ska utveckla en förståelse för vad demokrati är.
  • För att barnen ska få möjlighet att påverka sin vardag på förskolan.
  • För att barnen ska känna sig delaktiga och lyssnade på i utbildningen/undervisningen.

Hur arbetar vi?

 

  • Genom att barnen får vara delaktiga vid beslut som påverkar deras vardag t.ex. vid inköp av material.
  • Genom att vi diskuterar och pratar med barnen om vad delaktighet/inflytande är/innebär.
  • Genom att vi är inlyssnande på barnens funderingar/åsikter/önskemål och intresse.
  • Genom att vi gör material tillgängligt genom att t.ex. sätt upp bilder på materialet som barnen kan peka på.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback