Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

21/22 Äventyrets reflektions- och planeringsunderlag Lärmiljö

Äventyret, Örebro · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Det här är en mall att använda när arbetslaget reflekterar och planerar kring lärmiljö och material.

 

 

Utvecklingsplan:

Arbetslaget ska erbjuda en tillgänglig lärmiljö, sett till såväl den fysiska som den sociala och pedagogiska miljön.

Lärmiljön behöver kontinuerligt utvecklas utifrån barnens behov och intressen för att stödja barnens utveckling och lärande. 

 

Vilka lärmiljöer vill vi erbjuda på avdelningen?

 • Hur kan lärmiljöerna locka till utforskande och lärande?
 • Hur kan vi utifrån barnens behov och intressen utforma och förändra inne- och utemiljön på förskolan?
 • Hur får vi en normkritisk miljö som är tillgänglig för alla barn?
 • Hur skapar vi språkutvecklande miljöer?

 

Vilket material behöver vi?

 • Att köpa in
  Bollar: olika sinnen, en del barn gillar att kasta saker
  Instrument: stort intresse för sång, musik och dans.
  Bilar:
  Sensomotoriska regnbågsglas
  Mjuka bondgårdsdjur: 
  Lego education känslor
  Byggblock transparanta eller transparanta kuber
  Telefoner
  Vagnar inne
  Doktorssaker
  Nappflaskor
  Magneter
  Kassaapparat
  Burkar till pluppar
  Vita plattor till pluppar

  Projekt till hösten
  Börja med trygghetsplanen
  Barnets namn (barnkonventionen)
  Samspel med föräldrar ta med något.
  Bilder på positivt samspel
  Följa upp odlingslådan, växternas kretslopp. Främst med de äldsta barnen.
  Hållbar utveckling: matsvinn, tänka på klimatet
  Observera vad barnen är intresserade av.
  Språk som projekt
  Digitala verktyg

 

Vem ansvarar för vad?

Inköp? Anmälan till vaktmästare? Introduktion av material? m.m.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter