Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan Förskolan Sportstugan avdelning Stubben 2021

141491 Förskolan Sportstugan, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

  •          Introduktionsplan (juni-september)
  •         Utbildningsplan (oktober-december)
  •          Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Stubben på förskolan Sportstugan i Enskede-Årsta-Vantör.

).

Sommaruppgift

Vi utgår från naturvetenskap. Uppgiften inför höstens tema blir: Ta med något från naturen, till exempel en pinne, en sten, en harplutt, ett grässtrå antingen en bild eller fysisk sak som du vill utforska med gruppen. Våran tanke är att vi ska jobba med sinnena. Hörsel, syn, lukt, smak och känsel. 

Vårt syfte och mål är att ge barnen ökad kunskap kring naturvetenskap genom olika sinnen. Hur kan vi använda våra sinnen för att uppleva, utforska och upptäcka. Genom våra sinnen kan vi öka medvetenheten och kunskapen.

Vi har jobbat med djur och natur främst med de djur som lever i vatten och hösten tema blir en förlängning på detta då det är ett stort intresse hos barnen och vi tänker gå vidare med djur och natur på land.

Undervisning under introduktionsperioden

Under introduktionsperioden planerar vi att genom undervisningen sammanställa sommaruppgiften och att barnen presenterar den i mindre grupper. Vi använder oss av olika naturbilder och djurbilder i aktiviteter med barnen. Vi tar fram aktivitetslådor inom temat. Vid samlingar använder vi oss av sång-påsar, rim och ramsor och flano.

I våra tidigare utvärderingar och analyser så är det en uppskattad, inspirerande och glädjefylld uppstart.

 

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Pedagogiska undervisningsmiljöer

Vi jobbar med utomhusprofil och kommer förbereda miljöer ute på vår gård. I vår förberedelse så kommer vi förbereda lådor som lätt kan tas ut, dessa kommer innehålla olika skapande och utforskande material. Visst material kommer alltid dukas fram som till exempel böcker, bygg och konstruktion, sång och musik. Undervisningsmiljöerna kommer dukas fram i form av stationer.

 

Innan sommaren kommer vi uppdatera och gå igenom allt material.

Organisation och struktur

Vi kommer organisera så att vi har morgonsamling där vi uppmärksammar alla, därefter presenterar vi dagen. En pedagog finns närvarande vid aktuell station och den andra är med de andra i barngruppen. Alla vårdnadshavare erbjuds ett introduktionssamtal under introduktionsperioden. Vi äter ute, vi sover ute och leker ute.

 

Välkomnande förskola

Vi välkomnar alla barn till Förskolan Sportstugan där vi ser olikheter som en tillgång. Vi har ett inkluderande arbetssätt där vi lägger stor vikt vid att vara närvarande pedagoger för alla barn under hela dagen. Vi delar upp barnen i mindre grupper där alla barn kommer tilltals. Genom att ha samlingar och möten reflekterar vi tillsammans med barnen och får fatt i deras tankar och funderingar som leder oss vidare i utbildningen och undervisningen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

1.   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback