Skolbanken Logo
Skolbanken

Bild ht 21 3-6

Särskolan_tabort, Sjöbo · Senast uppdaterad: 7 september 2021

Vilket budskap utsänder en reklambild?

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska medverka i att framställa olika typer av berättande bilder.

Du ska bidra i resonemang om bilders budskap, hur de används och vilken påverkan de kan ha.

Du kan använda dig av kritiskt tänkande

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få arbeta med:

tankekarta

skapa egna reklambilder

titta i reklamblad/filmer

film

litteratur

It

diskussioner

grupparbete/enskilt

titta på reklam i vår närmiljö

Elevinflytande

Se koppling till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån egna förutsättningar och behov

 Bedömning

Mot de konkretisera målen där vi bedömer din kunskap kontinuerligt.

Dessa metoder kan vi använda:

Samtal och diskussioner enskilt och i grupp.

Observationer

Eget skapande arbete/ grupparbete

Eget berättande

Tankekarta

 

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

Informativa bilder och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter