Skolbanken Logo
Skolbanken

Insekter i staden med fokus på naturvetenskapliga fenomen.

103461 Förskolan Villagatan, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Att på ett lustfyllt sätt upptäcka insekter i staden. Att skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen till att upptäcka vilka insekter som bor i deras stad och närmiljö.

 

Insekter i staden med fokus på naturvetenskapliga fenomen.

 

Syfte

Att på ett lustfyllt sätt upptäska insäkter i staden.

Att skapa ett intresse och en nyfikenhet hos barnen till att upptäcka vilka insekter som bor i deras stad och näramiljö. 

 

Generativa frågor till barnen:

 

Vad skulle hända med insäkter om parken och skogen försvinner från staden?

 

Vad händer med insektaer om det inte regnar på flera månader i staden?

 

 

 

Förståelser vad ska barngruppen förstå efteråt?

 

Barnen skall utveckla en förståelse och ett intresse över vilka insekter som bor i vår huvudstad. Samt väcka en fundering kring fenomenet insekter i staden- hur insekter anpassar sig efter ett liv i stadsmiljö kontra skogsmiljö. 

 

Förmågor vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

• Att ha en förståelse i naturvetenskapliga fenomen.

 

• Att reflektera kring dom olika insekter som lever i vår stad.

 

• Att vara en medforskare.

 

• Fantasi och föreställning.

 

• Att använda och förstå begrepp, ser samband och upptäcka nya sätt att förstå sin

 

omvärld.

 

• Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback