Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Hi1b: 1800-talet och första världskriget

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 18 augusti 2022

Under 1800-talet händer mycket i utvecklingen mot ett modernt samhälle i Europa. Vi avhandlar den demokratiska utvecklingen, den andra industriella revolutionen, nationalismen och imperialismen under lektionstid med hjälp av genomgångar, uppgifter och film. Vi går också igenom första världskriget - ett storskaligt krig som bryter ut i början av 1900-talet som en följd av de europeiska staternas nationalism och imperialism.

Här hittar du alla genomgångar till momentet:

Den demokratiska utvecklingen

Den andra industriella revolutionen

Romantik och nationalism

Imperialism

Sverige under 1800-talet

Första världskriget

Övrigt material till momentet

Viktiga ord och begrepp - 1800-talet

Instuderingsfrågor till prov 1800-talet

Obligatorisk artikel till prov första världskriget

Valfri artikel till prov första världskriget

Instuderingsfrågor till prov på första världskriget

_________________________________________________________________________
                                                   START STUDIEPERIOD 3

v.45

1800-talet, den demokratiska utvecklingen & den andra industriella revolutionen     

v.46

Nationalismen och imperialismen                                                                                  
Sverige under 1800-talet
Läxa: göra instuderingsfrågor inför prov

v.47

Salsprov 1800-talet                                                                                                       

v.48

Första världskriget                                                                                                         
Läxa: läsa i läroboken + artiklar inför prov, göra instuderingsfrågor

v.49

Prov Första världskriget              

 

Att läsa

1800-talet: Samband Historia Plus s. 294–299 + 314–315 + 319–321 + 333–341

Samband Historia Plus s. 366–384 + artiklar om första världskriget

Examinationer

Prov baserat på genomgångarna/kapitlen i boken om 1800-talet.

Prov första världskriget

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hi1b 1800-talet
Hi1b: 1800-talet och första världskriget
Uppgifter
Uppgifter till momentet