Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

"Ett hål om dagen", Louis Sachar - LÄSFÖRSTÅELSE, REFLEKTION OCH DISKUSSION, liksom LÄSSTRATEGIER, AVKODNING, FLYT OCH INLEVELSE! Sv 6C Våren 2021.

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 24 juni 2021

"Ett hål om dagen", Louis Sachar - LÄSFÖRSTÅELSE, REFLEKTION OCH DISKUSSION, liksom LÄSSTRATEGIER, AVKODNING, FLYT OCH INLEVELSE! SVENSKA 6C VT 2021.

ARBETSBESKRIVNING  "Ett hål om dagen", Louis Sachar - LÄSFÖRSTÅELSE, REFLEKTION OCH DISKUSSION, liksom LÄSSTRATEGIER, AVKODNING, FLYT OCH INLEVELSE! SVENSKA 6C VT 2021

Vi läser tillsammans i klassen första delen av tre ur boken "Ett hål om dagen" av författaren Louis Sachar. Vi bearbetar texten tillsammans. Du kommer att få både lyssna, läsa tyst och läsa högt i mindre grupp. Du kommer att få reflektera kring din läsning både muntligt och skriftligt. Skriftliga instuderingsfrågor finns i classroom till olika avsnitt. Du tränar lässtrategier så väl som läsförståelse på, mellan och bortom raderna. 

Där till kommer du att träna avkodning och att läsa med flyt liksom inlevelse. Vi läser i "läsorm" och i mindre grupp. 

Vi avslutar med att se filmatiseringen av boken "Holes" med fokus på andra och tredje delen av boken. Viss jämförelse kommer att ske med den lästa och upplevda filmatiserade texten.

 

BEDÖMNING

Bedömning sker i lärandematris kopplad till kunskapskrav åk 6 för lässtrategier, avkodning och flyt liksom förståelse av det lästa, reflektion om budskap och upplevelse via muntliga samtal som skriftliga frågeställningar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen
Matris Ett hål om dagen: LÄSA MED FLYT, LÄSFÖRSTÅELSE och REFLEKTERA ÖVER BUDSKAP & UPPLEVELSE, Sv 6C 2021.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback