Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

”Eldens Hemlighet” av Henning Mankell

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Du kommer att läsa boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Den här boken handlar om Sofia som växer upp i Mocambique. Vi får följa henne och hennes familjs liv i landet. En spännande läsning väntar!

Tidsperiod: 

vecka 34-40

Förmågor

 • förmågan att läsa med flyt och med god läsförståelse
 • Förmågan att skriva en text, anpassa den efter syfte och mottagare och i enlighet med grundläggande skrivregler
 • Förmågan att samtal om en text i mindre grupper

Vad ska jag lära mig (lärande mål)?

 • Läsa en skönlitterär bok för ungdomar med flyt, 
 • Förstå berättande texters budskap och typiska drag. 
 • Samtala och skriva om texters innehåll.
 • Träna på att komma med egna tankar och åsikter samt motivera varför du tycker som du gör.
 • Lära dig att närma dig texter på olika sätt utifrån olika lässtrategier
 • Utveckla ditt skriftspråk så att det blir tydligare och mer varierande. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Läsa boken i enlighet med lässchema (läsläxa)
 • Visa att du förstår bokens innehåll genom att svara på frågor skriftligt
 • Medverka aktivt i muntliga diskussioner och samtal, där du aktivt visar din förmåga att uttrycka egna tankar och åsikter samt din förmåga att kunna motivera dessa. 
 • Genom olika former av skrivuppgifter visa din förmåga att att används språket i skrift och följa de text typiska dragen.  

Hur ska vi arbeta för att komma dig? (planering)

Vi kommer att arbeta med boken "Eldens hemlighet", enskilt och tillsammans under angivna svenska lektioner i veckan. Vi kommer att läsa enskilt, i par och i grupp. Boken kommer att bearbetas både skriftligt och muntligt, enskilt och i grupp. Frågor till texten finns under uppgifter.

Det kommer att vara en given läs-läxa varje vecka men även ges tillfälle att läsa i skolan. Det är viktigt att alla läser fram till den givna sidan varje vecka för vi kommer att arbeta med avsnittet i skolan. Vi kommer även ha en skrivuppgift i veckan som kommer att genomföras på lektionstid. Vi kommer även lära oss om denna författare, Henning Mankell och hans författarskap.

Vi kommer även att läsa om barn i olika levnadsvillkor i världen. Detta kommer att fångas upp inom ämnet samhällskunskap och vi kommer även att lära oss om barnens rättigheter och barnkonventionen. Läsprojektet är en del i ett större tema - Globala Målen för en hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Planering:

V.34 Kap. 1-2

V.35 Kap. 3-4

V.35 Kap. 5-6

V.36 Kap. 7-8

V.37 Kap. 9-10

V.38 Kap 11-12

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Eldens hemlighet
Uppgifter
Kap 1-2
Kap 3-4
Kap. 5-6
Kap. 7-8
Kap. 9-10
Kap. 11-12
1-2; Skrivuppgifter (Personbeskrivning & Gestaltningar)
Uppgift 8
3; Skrivuppgift (Argumenterande text)
4. Kap. 1-6; Skrivuppgift - Sammanfattning
5. Skrivuppgift - Miljöbeskrivning
6. Slutlig skrivuppgift - En berättelse; "Den stora förändringen"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback