Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Retorik - Hur gör man för att bli en bättre talare och lyssnare?

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 juni 2021

Retorik - Hur gör man för att bli en bättre talare och lyssnare? Genom övningar i retorik får du möjlighet att öva dig på att uttrycka och analysera - tankar, känslor och åsikter på ett strukturerat sätt.

Retorik - Hur gör man för att bli en bättre talare och lyssnare? 

 

VAD?

  • Du kommer att få analysera muntliga framföranden.
  • Du kommer att arbeta med både förberedda och oförberedda samtals- och talövningar.
  • Du kommer dessutom att öva på att bli en bättre lyssnare och ge och ta respons. 
  • Ni kommer även att få öva mer på läsförståelse när ni arbetar med att läsa en egenvald skönlitterär bok, samt skriver en utförlig loggbok på boken.

 

VARFÖR? 

  • Du kommer att få öva på att uttrycka din åsikt, dina tankar och känslor vilket är en demokratisk rättighet. Viktigt är också att kunna lyssna aktivt och respektera andras åsikter vilket är en demokratisk skyldighet.
  • Retoriken lär dig att kommunicera och använda dialog/samtal istället för knytnävarna. Som medborgare ska du kunna uttrycka dina egna åsikter, lyssna kritiskt på andras samt ta del i samhälls- och kulturlivet. 

 

 HUR?

  • När du ska bygga upp ett tal eller en muntlig presentation så kan "den retoriska arbetsprocessen"/(partesmodellen) vara ett bra stöd för dig. Du kan förbereda dig på samma sätt inför ett samtal eller möte som inför ett tal eller en presentation. 
  • Du behöver inte arbeta med de olika stegen i precis denna ordning men punkterna kan fungera som ett bra stöd när du ska bygga upp det du ska säga eller skriva.

 

DEN RETORISKA ARBETSPROCESSEN: 

Bildresultat för den retoriska arbetsprocessen

 

UR SKOLA - FILM OM TALÄNGSLAN:

Tycker du att det är jobbigt att prata inför folk? Det är du inte ensam om, det tycker nämligen var fjärde person i Sverige. Ändå är vi ofta tvungna att utsätta oss för det. Här kommer några tips som kan underlätta för dig som mår dåligt av att tala inför grupp. 

 

 

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ; HUR SKA JAG BÖRJA? 

Här får du flera bra tips på olika strategier som du behöver för att bygga upp ett muntligt föredrag! 

 

 

UR SKOLA - FILM OM KROPPSSPRÅK:

Det är inte bara det talade språket som vi använder när vi kommunicerar med varandra, även ditt kroppsspråk talar sitt tydliga språk. Här får du några tips för hur du medvetet kan använda ditt kroppsspråk i muntliga presentationer.

 

 

 

UR RETORIKMATCHEN: 

Vill du ha inspiration? Kolla in Retorikmatchen på Urplay där finns flera bra exempel på ämnen att tala om och exempel på framföranden som är väl genomförda.

https://urplay.se/serie/213741-retorikmatchen-2019 

 

 

Talarens checklista:

Förberedelse

1. Förbered med att använda ett hjälpmedel som bilder, PowerPoint. 

2. Gör ett stolpmanus som du sedan utgår från när du förbereder dig. Tänk på att fånga gruppen i inledningen och avslutningen speciellt.

3. Gör egna muntliga framträdanden inför en kompis, dina föräldrar eller framför spegel innan du har ditt framträdande inför klassen.

 

Öva på

• Låt blicken långsamt vandra runt bland åhörarna.

• Tala lagom högt och mycket tydligt. Tala hellre långsamt än för fort och gör gärna små pauser.

• Omväxlingen är viktig för att behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Variera därför betoning och röststyrka, hastighet och pauser.

• Många talare brukar börja med en rolig historia eller en intressant händelse. Andra slutar med en historia eller blandar in sådana under föredraget.

• Lagom mycket gester/kroppsspråk och rörelser skapar omväxling och kan förtydliga framställningen.

 

Sist men inte minst:

Muntliga framträdanden är sådant man måste öva och öva på, precis som med allt annat. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Talmall - Stödfrågor, exempel på ämnen att tala om och exempelmanus.
Talanalys
Matris - Muntlig presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback