Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

BESKRIVANDE TEXT - FAKTATEXT ÅK 6, 2021

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 30 juni 2021

BESKRIVANDE TEXT - FAKTATEXT ÅK 6

SYFTE 

 • KÄNNA TILL GENRETYPISKA DRAG FÖR BESKRIVANDE FAKTATEXT
 • PLANERA OCH SÖKA INFORMATION TILL ATT PRODUCERA EN EGEN FAKTATEXT
 • ÖKAD KUNSKAP AV KÄLLKRITIK OCH HUR MAN KÄLLHÄNVISAR
 • MEDVETENHET OM GRUNDLÄGGANDE SKRIVREGLER, SPRÅKBRUK OCH ANVÄNDNING AV ÄMNESSPECIFIKA ORD
 • KOMBINERA TEXT MED ESTETISKA UTTRYCK
 • GE KAMRATRESPONS OCH BEARBETA TEXT EFTER GIVEN RESPONS

 

ARBETSBESKRIVNING

 1. TA REDA PÅ FAKTA OM  VALFRITT ÄMNESOMRÅDE. DET KAN EXEMPELVIS VARA EN KÄND PERSON, ETT LAND, ETT DJUR, EN FÖRFATTARE, EN FILM ELLER BOK MEN DET KAN OCKSÅ RÖRA EN SPECIFIK FRÅGA OM VÅR MILJÖ OCH VÅRT SAMHÄLLE. OM DU HAR SVÅRT ATT HITTA EN INTRESSANT FRÅGA ATT SÖKA FAKTA OM VÄLJ FRAMTAGEN TANKEKARTA MED STÖDORD OM BRUNBJÖRNEN ELLER PYRAMIDERNA.
 2. GÖR EN TANKEKARTA MED FRÅGESTÄLLNINGAR SOM DU HAR OCH SOM DU VILL VETA MER OM. ANVÄND FRÅGEORDEN VEM/VAR/VAD/VARFÖR/PÅ VILKET SÄTT/NÄR/HUR/VILKET/VILKA/VAR FÖR ATT STÄLLA FRÅGOR.
 3. SÖK PÅ NÄTET, I LITTERATUR OCH MEDIA FÖR ATT FÅ SVAR PÅ DINA FRÅGOR OM DITT ÄMNE. KOLLA KÄLLAN SÅ ATT DEN ÄR TROVÄRDIG. SAMMANSTÄLL DEN FAKTA DU LÄRT DIG TILL EN EGEN FAKTATEXT. TÄNK PÅ ATT INGA ÅSIKTER FÅR GES OCH BYGG UPP TEXTEN EFTER DE TYPISKA DRAG EN FAKTATEXT HAR SOM STRUKTUR. SE NEDAN LISTA ÖVER GENRENS STRUKTUR.
 4. KAMRATRESPONS AV FAKTATEXTEN SKER UNDER ARBETETS GÅNG MED HJÄLP AV CHECKLISTA.
 5. DÄREFTER BEARBETAR DU DIN TEXT INNAN INLÄMNING I CLASSROOM.

 

GENRENS STRUKTUR

  • HUVUDRUBRIK
  • INLEDNING SOM LOCKAR TILL LÄSNING (gärna som ingress i fetstil)
  • STYCKEINDELNING
  • UNDERRUBRIKER TILL VARJE STYCKE
  • BILDER, KARTOR OCH TABELLER SOM FÖRSTÄRKER OCH KOMPLETTERAR DIN TEXT (eventuellt även bildtexter)
  • KÄLLHÄNVISNING (exakt webbadress, titel och författare, samt om möjligt utgivningsår).

 

BEDÖMNING

KONTINUERLIGT UNDER ARBETETS GÅNG FRÅN PLANERANDE, PRODUCERANDE AV TEXT TILL KAMRATRESPONS OCH SLUTLIG PRODUKT. REDOVISNING AV BEDÖMNING I LÄRANDEMATRIS KOPPLAT TILL KUNSKAPSKRAVEN SVENSKA ÅK 6.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
LÄRANDEMATRIS BESKRIVANDE TEXT, FAKTATEXT ÅK 6, 2021.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback