Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Introduktion Dibber Bråta förskola

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Detta är en planering som personalen på Dibber Bråta förskola ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad introduktion för våra nya barn och deras familjer.

 Mål

Avdelningens mål

Vi vill att barnen ska

 • känna sig trygg med oss pedagoger och barngruppen
 • känna att det är roligt att komma till förskolan
 • känna nyfikenhet och intresse för förskolan
 • känna en trygghet i vår dagliga verksamhet, våra rutiner rutiner och vara delaktiga i dem

 

Vi pedagoger strävar efter att 

 • skapa en miljö och kultur så att barnen kan känna sig delaktiga, självständiga, sedda och hörda
 • skapa en bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna
 • ha trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål

Metod och genomförande 

Såhär gör vi för att nå målen; 

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga.
 • Skapa en tydlig och tilltalande miljö med tillgängligt material som gör det intressant och lustfullt för barnet. 
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal erbjudas efter inskolningen.
 • Vi introducerar förskolans material tillsammans med barnen. 

Dokumentation

Hur dokumenterar vi inskolningen

 • Observation
 • Reflektion
 • Dialog med föräldrarna.
 • Vi gör ett inskolningscollage för enskilda barn

Utvärdering och uppföljning

Vi erbjuder ett uppföljningssamtal med föräldrarna efter inskolningen.

Vi har en avslutningsreflektion efter avslutad inskolning där vi reflekterar och diskuterar om veckan som varit. 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback