Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Introduktion avd 2, ht, 2023.

Biskopsnäsets förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 11 september 2023

Pedagoger, barn och vårdnadshavare lär känna varandra. Barnen blir trygga, trivs och kan leka tillsammans.

 

 

 Innehåll

 

 

 

    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet  om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,                                          

 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 •  
  Lpfö 18
  Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

 

Var är vi?

Varje höst får vi nya barn och föräldrar som ska introduceras i vår grupp. På avdelningen har vi en barngrupp med 18 barn.

Föräldrarna behöver få en inblick i vår förskoleverksamhet.

Barnen behöver lära känna vår inom och utomhus miljö samt våra rutiner.

Pedagoger, barn och föräldrar är nya för varandra. 

 

 

Vart ska vi?

Barnen ska bli trygga, nöjda och trivas på förskolan samt få kamrater att leka tillsammans med. 

Vi ska lägga grunden för ett gott samarbete mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Barn och vårdnadshavare ska känna tillit till pedagogerna och lägga grunden till ett gott samarbete.

Gruppen samspelar, visar empati, hänsyn och kommunicerar med varandra.

  

 

Hur gör vi?

Under hösten kommer nya barn att introduceras på avdelningen.

De barn som kommer från avdelning 1 och 3 har besökt oss under vårterminen tillsammans med en pedagog. Efter semestern börjar barnen på sin nya avdelning.

Introduktion för de helt nya barnen anpassas efter barnets behov. I början är vårdnadshavare med för att sedan lämna barnet korta stunder. Vi delger information om förskolan och hur introduktionen går till.

Barnen får bekanta sig med vår miljö, struktur och rutiner under dagen.

Vi arbetar med individ/gruppstärkande aktiviteter, lek och samling i mindre grupper för att barnet ska känna trygghet i den lilla gruppen först.

- Tillsammans med barnen går vi igenom dagen med bild-stöd.

- Trivselreglerna.

- Klappar våra namn.

- Fasta grupper.

Grupplekar:

 - Inne: Hunden och benet, Gubben/gumman i lådan, Pomperipossa.

 -  UteUnder hökens vingar, Ria Ra. 

-nger: Herr Gurka. Vi är vänner, Sladderi, sladderi sork. Namnsång.

- Kompisböcker om Kaninen och Igelkotten. " Vänta på sin tur, Dela med dig, Säg förlåt".

- Alla tre-Inne på förskolan Ärtan, Alla tre- Ute på förskolan Ärtan.

 - Skapande: Vi gör en kompis-sol tillsammans. Baka play-doh. 

- Månadens ord: Rönnbär, lingon, blåbär, först, sist, framför, bakom, mittemot, bredvid, kråka, skata.

Efter avslutad introduktion får de nya barnen en lärlogg i Unikum.

Vi har ett informations samtal med de nya barnens föräldrar.

Vi erbjuder ett uppföljningssamtal med barnets vårdnadshavare några veckor efter avslutad introduktion.

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

 


 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback