Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sjölyckans Förskola SKA O,U&L: Naturvetenskap 21/22

Sjölyckans förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 8 juli 2021

Naturvetenskap

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

 

Vi vill göra barnen medvetna om att vi har en påverkan på vår miljö och vår natur. Barnen behöver få uppleva naturen och vad som sker i den.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi lämnar gården för att gå på ”spaning”, där barnen får uppleva naturen. Vi använder oss av materialet vi hittade runt sopsortering och utvecklar det arbetet vi påbörjat. 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback