Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8 - 9

Procent åk 8- 9 Vektor kap. 4:3 -4:5

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 10 augusti 2021

Att kunna göra beräkningar med procent är viktigt! Du kommer att stöta på procent ofta i framtiden, t.ex. för att göra beräkningar som handlar om skatt, ränta och rabatter. I det här avsnittet får du lära dig om vad procent är och hur man räknar med procent i olika situationer.

Procent

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Gruppuppgifter
 • Diskussioner
 • Läxor 
 • Matteappen
 • Filmer

Det här ska du lära dig

I detta avsnittet jobbar vi med följande: Bok Vektor sid. 146 - 166 och Summit sid. 50-65.

Så här kan du visa dina kunskaper

  • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
  • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
  • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
  • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
  • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
  • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
  • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Begrepp som du ska kunna:

 •  Förändringsfaktor
 •  Upprepad förändringsfaktor

Elevdel

Vecka 33-34:

4.3 Mer än 100 %

 •  Träna i Vektor sid 146- 153
 •  Träna i Summit sid 50-56
 •  Filmer med förklaring: Mer än 100%:

"Mer än 100%": https://youtu.be/SNDptcSognA

"Mer än 100 procent. Åk 8 (HD)".  https://youtu.be/v7rnoBKfFsg

 •  Förhör på kapitel 4:3 "mer än 100%" 26 augusti.

Vecka 35:

4.4 Förändringsfaktor och upprepad förändringsfaktor.

 •  Träna i Vektor sid 154-161
 •  Träna i Summit sid 57-62
 •  Träna på övningar i Matteappen.
 •  Filmer med förklaring: Förändringsfaktor och upprepad förändringsfaktor:

"Räkna ut det nya priset direkt (förändringsfaktor). Åk 7 (HD)" : https://youtu.be/X0FyUAbk6OI

"Upprepade procentuella förändringar"  https://youtu.be/IRPAK4317zE 

"8 & 9 - Bråk och Procent - Upprepade förändringar" https://www.youtube.com/watch?v=CdRP7iLkS

"Åk 9 - Adam- Procent- räkna med förändringsfaktor" https://www.youtube.com/watch?v=Ybbg2Ns4Moc

"8 & 9 - Bråk och Procent - Förändringsfaktor" https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM 

 •  Förhör på kapitel 4:4 "förändringsfaktor och upprepad förändringsfaktor" 2 september.

Vecka 36:

4:5 Det hela och ursprungliga.

 •  Träna i Vektor sid 162-166
 •  Träna i Summit sid 62-65
 •  Träna på övningar i Matteappen.
 • Förhör på kapitel 4:5 "Det hela och det ursprungliga" 9 september.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, åk 8
Uppgifter
Kapitel 4:5 Det hela och det ursprungliga
Kapitel 4:5 Det hela och det ursprungliga
Kapitel 4:4 Förändringsfaktor
Kapitel 4:4 Förändringsfaktor
Kapitel 4:5 Det hela och det ursprungliga
Kapitel 4:4 Förändringsfaktor
Kap.4:3 Mer än 100%
Kap.4:3 Mer än 100%
Kap.4:3 Mer än 100%
Matte grupparbete 17/9
Matte grupparbete 16/9
Kapitel 4:3 Mer än 100%
Kapitel 4:3 Mer än 100 procent
Matteboken kap.4:3 Mer än 100%
Matteförhör kap.4:5 "Det hela och det ursprungliga".
Matteförhör kap. 4:3 "Mer än 100%".
Matteförhör kap.4:4 "Förändringsfaktor och upprepad förändringsfaktor".

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback