Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SFIKUC91

Planering fritid/ sport

Mjölby Vuxenutbildning, Mjölby · Senast uppdaterad: 3 augusti 2021

Vi kommer att arbeta med tema - Fritid/sport Vi utgår från berättelsen "Zlatan".

Vad?

Vi kommer att jobba med tema fritid/sport. 

Varför?

För att du ska bli säkrare på prata, skriva, höra och läsa på svenska utifrån temat.

Hur?

Läsa: Vi kommer att arbeta med kapitlet  " Zlatan" i Språkvägen (s. 75 - 77).

 Vi läser en faktatext som heter " Zlatan". Vi kommer också träna på att läsa tidningsartiklar.

Prata: Kapitlets ordförråd kommer bli grund till många talövningar. 

 Vi ska träna på prata om idoler och förebilder som vi ser upp till. Vi tränar på att prata om våra fritidsintressen och olika sporter.

Höra: Hörövningar som rör temat och andra hörövningar utöver temat.

Vi ska titta på en film om Zlatan - " För Sverige i tiden". Målet är att du ska dels lära mer fakta om Zlatan och dels att du ska träna på att förstå talad text på tv.

Skriva: 

Vi tränar på att skriva om våra fritidsintressen både när vi var barn och nu när vi är vuxna.

Vi ska också träna på att ge tips och råd på hur man kan meningsfullt spendera sin fritid.

Vi fortsätter att träna på grammatiken - verb, bisatser, adjektiv m.m

Hur? 

Bedömning: Kapitlet avslutas med ett kapiteltest.

https://www.svtplay.se/video/18204514/zlatan-for-sverige-i-tiden

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven förstår tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven förstår återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen. Eleven förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner.

Eleven läser och förstår enkla texter i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven läser och förstår korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen, enkla informerande texter, tabeller och diagram samt för enkla resonemang om informationen. Eleven läser och förstår korta, tydliga instruktioner och föreskrifter.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och samtalspartner i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen. I samtalen framför och efterfrågar eleven åsikter, tankar och infor­mation på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kommunicerar med ett enkelt språk och med viss anpassning till syfte och mottagare i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven beskriver och berättar i enkel form om personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.

Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback