Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Stad och landsbygd. Skills 4, unit 4

Askeby skola, Linköping · Senast uppdaterad: 5 augusti 2021

Vad är viktigt att tänka på när en beskriver en plats för någon annan? Kan du beskriva två olika städer så att en lyssnare förstår vilken du beskriver? Du kommer att få arbeta på varierande sätt och öva dig på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik tillsammans. Du får också träna på att skriva egna texter.

Skills 4 Unit 4

Skills är indelad i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 4 innehåller chapter 10, 11 och 12 och handlar om klockan, känslor, alfabetet, staden, landsbygden och verbet will (futurum). 

Skrivuppgiften handlar om att skriva en beskrivande text om en stad.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå en beskrivning.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning.

Skriva  -  Jag kan skriva en beskrivning

Tala  - Jag kan ge en enkel beskrivning.

 

Innehåll och arbetssätt:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med textbook, workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Nya ordgrupper inom följande: månader, väder, kläder, kroppen
 • Verbet will (futurum) och ing-form efter vissa verb
 • Användandet av fraser vid olika känslor
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter med olika syften

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi gör övningar digitalt.
 • Vi övar på att på att tala och ge beskrivningar med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till beskrivningar via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger beskrivningar med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten 

 

Bedömning och återkoppling:

Vad som bedöms:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Deltagande under lektionerna

Matris i Unikum fylls i. 

Begrepp/grammatik:

 • klockan
 • tider på dygnet
 • ing-form på verb
 • känslor
 • alfabetet
 • stad
 • landsbygd
 • will (futurum)
 • sammandragningar - what's, I'm, you're

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Skills 4 unit 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback