Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Bondgårdsdjuren

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 augusti 2021

  Vi ska •Lära oss om bondgårdens djur genom faktaböcker. •Skriva faktatexter om djuren. •Titta på filmer om djuren. •Skapa djur i olika material. •Arbeta själv och tillsammans med andra. •Träna på att ta ansvar för dina arbetsuppgifter.

Syften

Undervisningens innehåll: Vad?

Bondgårdens djur: gris, ko, häst, får, höns.

Maten gårdens djur kan ge: mjölk, kött och ägg.

Undervisningens innehåll: 

Känna igen bondgårdens djur och veta vad de äter.

Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.

Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.

Veta vad vi får från djuren på bondgården.

Känna till vad man kan odla på bondgården.

 

Bedömning

Bedömning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

•Aktivt delta i diskussioner och samtal.

•Benämna de vanligaste bondgårds djuren.

•Kunna djurens olika namn i en familj.

•Skriva en enklare faktatext.

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen
Bondgård
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback