Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Mulle Lyan ht 2021

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Under hösten kommer vi på Lyan att gå på Mulle en dag i veckan mellan kl 9.30-11.00. (Tisdagar) Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får leka i naturen och lära sig om djur, allemansrätt, växter mm. Dom som vill har egen matsäck hemifrån, men vi har alltid frukt och något att dricka att erbjuda barnen.

Under hösten kommer vi att gå på mulleutflykter varje vecka så länge vädret tillåter . Med tanken på att stora delar av avdelningen är ny har vi valt att genomföra dessa promenader själva på Lyan. Däremot kommer vi att dela upp oss när vi kommer till skogen för att kunna anpassa aktiviteter efter barnens förutsättningar. 

Mål

Vi arbetar i olika grupper med målsättning att:

 • Barnen ska känna trygghet i att vistas i skog och mark.

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.

 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.

 • Barnen skapar en förståelse för att vi inte skräpar ner i naturen och vad som kan hända

 

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!

 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.

 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.

 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå (allemansrätt/nedskräpning mm)

  Hur ska målen uppnås?

För att kunna nå de uppsatta målen skapar vi ett tydligt arbetssätt genom att:

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 

 • Vi letar efter småkryp som vi kan titta närmare på i lupp och artbestämma.

 • Vi letar efter hösttecken  under vår promenad till och i skogen.

 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. Vi har alltid med skräppåsar och leker skräpdetektiver. Vi pedagoger föregår med gott exempel. 

 • Vi leker lärarledda lekar men även fritt.

 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild, och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt". Ibland kommer "lill-Mulle " och hälsar på. Då får barnen chans att visa vad de lärt sig  om  hur man beter sig i skogen.

 • Vi "låser alltid upp" skogen är vi kommer till skogen och "låser" den igen när vi går från skogen, med vår nyckel som vi fått av Mulle.

  

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi pratar om och följer upp våra upplevelser i skogen.

 • Varje promenad innehåller en planerad aktivitet men styrs också av saker som inträffar, djur vi stöter på och frågor eller funderingar som uppkommer.

 • Vi dokumenterar  med hjälp av foton, texter och material. 

 • Vi dokumenterar med text och bilder i lärloggen på Unikum.

 • Vi sätter upp bilder och material på avdelningen så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi följer upp våra upptäkter via olika kanaler såsom sökning via internet mm.

 • I personalgruppen på avdelningen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

Uppföljning

Uppföljning sker löpande samt mer utförligt efter terminens slut.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback