Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Du ska utveckla kunskaper om vikingatiden. Vikingatiden varade under ca år 800-1050 e.Kr. Under vikingatiden var de flesta människor i Norden bönder och det fanns inget land som hette Sverige. Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt. Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser texter.
 • Vi diskuterar och samtalar om de texter vi läst och de filmer vi sett.
 • Vi svarar på frågor.
 • Vi bygger modeller av hus och skepp från Vikingatiden. 
 • Vi samtalar om viktiga begrepp.
 • Lyssnar på Turin-en vikingasaga.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna.
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner.
 • Du visar dina kunskaper via olika avstämningar.
 • Du visar dina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback