Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Triumf 2B, kapitel 7

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 april 2022

Vi arbetar med att addera och subtrahera stora tal med hjälp av huvudräkning och uppställning. Vi arbetar med den analoga klockan (och även till viss del den digitala klockan).

Vad vi ska arbeta med

 • Addition, huvudräkning och uppställning
 • Subtraktion, huvudräkning och uppställning
 • Tid, analog och digital

 

Hur vi ska arbeta

 • Vi utforskar kapitlets innehåll enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, whiteboard, tiobasmaterial, pengar, lärplatta, klockor med mera.
 • Läraren leder matematiska samtal och diskussioner och fångar upp elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar (genomgång).
 • Vi tränar enskilt, i par och gemensamt.
 • Vi övar skriftligt i matteboken.
 • Färdighetsträning med hjälp av analoga och digitala verktyg (Bingel, Skolplus och Moji klockis)

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

 • Din delaktighet i matematiska samtal och diskussioner.
 • Ditt självständiga arbete i matteboken
 • I slutet av arbetsområdet gör vi ett test som är kopplat till matteboken. 

 


Läroplanskopplingar

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
Kapitel 7 Triumf 2B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback