Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Koll på NO åk 4 - Sjöar och vattendrag

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Har du någon gång badat i en sjö? Då kanske du har tänkt på hur det såg ut runtomkring. Kanske såg du till och med en fågel eller fisk. I det här kapitlet ska vi lära oss om våra sjöar och vattendrag, och om de som bor där.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på näringskedjor som finns i vatten.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö..

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Titta på några småkryp som lever i vattendrag
 • Läsa faktatexter tillsammans och enskilt
 • Skriva faktatexter
 • Se filmer
 • Lära mig om några fiskar och småkryp

Bedömning

Se matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Koll på NO åk 4 - Sjöar och vattendrag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback