Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia åk 7: De första människorna, flodkulturerna och antiken

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

När och hur levde de första människorna? När och var uppstod de första civilisationerna ? Vad innebär antiken och vilka spår av antiken kan vi se idag?

Under åtta veckor kommer vi att jobba med de första människorna, flodkulturerna samt antiken. Vi kommer att ha genomgångar, jobba med läroboken, rita serier, titta på film, momentet avslutas med ett prov (på inspera)  samt en inlämningsuppgift. 

 

Vad är historia? länk till lärobok: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/9ccc154b-8041-4ec2-8fa3-fc1cff926b72?page=1 

Flodkulturerna länk till lärobok: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/f7b5f3a3-cafb-4a76-8d09-2ebc5b3c3d3b

                       länk till film: https://sliplay.se/avmedia-falun/play/products/293792-flodkulturer 

Egypten: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/ea3ab3e8-4d87-4194-abb7-e723f5a7a2a5

Mesopotamien: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/4476bbcf-dc71-4baf-ba08-fc3dff4ce2c9

Antikens Grekland: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/4805775f-1dae-495d-9a16-e99415401480 

Romarriket: https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/ad8a0c29-fce3-465e-8864-0a19380e32d3 

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
mitt mål historia
Rita serier
Instuderingsfrågor till prov
Resonemangsuppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback