Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi Sverige

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Tänk att få göra en resa genom Sverige. Nils Holgersson gjorde den på en gåsrygg. Idag kan vi lätt göra den resan på ett tåg. Då hinner vi se ganska mycket, särskilt om vi gör stopp efter vägen. Vi kan också flyga, och se Sverige från luften. Du ska nu få göra en resa genom Sveriges landskap med hjälp av karta, böcker och bl a filmen: "Geografens testamente, eller den stora Sverigeresan".

Syfte

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med naturtillgångar, industrier, fördelning av befolkning samt namngegrafi i Sverige.
Vi kommer att ta upp begrepp såsom väderstreck,  topografi, lågland, högland, delta, sund, bukt, halvö, med flera.

 

Vi kommer att bedöma:

Din förmåga att:
-föra resonemang om hur Sveriges befolkning är fördelad samt vad detta får för konsekvenser.
-förstå och läsa en karta med hjälp av kartans färger och symboler
-kunna namn och läge på de flesta av Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten
-använda geografiska begrepp. 

 

Undervisning

Det här kommer vi att arbeta med:
-  kartbok och faktatexter,
- arbeta med namngeografi,
- träna ord och begrepp inom ämnet geografi samt
- se filmer om Sverige

- Se och arbeta med serien: Geografens testamente eller den stora Sverigeresan.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback