Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NO 3A 21/22

Dalabergsskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi, biologi. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Vad ska vi kunna?

Bedömningsmatris finns längst ner.

Undervisningens syfte & innehåll

Undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturorienterade sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturorienterade sammanhang
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, fysik och kemi
  • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska, fysikaliska och kemiska samband i naturen , inuti människan och samhället.

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

 

Arbetssätt/arbetsformer

  • Efter genomgång i helklass arbetar vi i smågrupper, par eller enskilt.  
  • En viktig del i NO är att eleverna lär av varandra och av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner.
  • I mindre grupper få vägledd undervisning och möjlighet att diskutera, samtala, argumentera och resonera kring vår omvärld.
  • Att praktiskt få pröva och dokumentera enkla laborationer/undersökningar.
  • Att få arbeta med vår närmiljö (ute och inne) för att upptäcka samband och sammanhang i naturen.
  • Vi kommer att se på olika filmer och läsa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NO år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback