Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Rörelse och motorik år 3

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I detta arbetsområde möter du en mängd olika idrottsaktiviteter. Lekar, övningar med boll, lagspel, gymnastik och dans. Kroppen får träning på många olika sätt och du får förståelse för att din kropp kan röra sig på många olika sätt och i olika sammanhang.

Mål

 • Kunna genomföra sammansatta motoriska övningar i redskapsgymnastik.
 • Kunna genomföra redskapsbanor och stationsträning på ett säkert sätt. 
 • Kunna delta i lekar och spel med och utan boll.
 • Kunna delta i rörelse till musik och enkla danser.

Undervisning

 • Redskapsgymnastik: banor och stationsträning
 • Lekar med och utan boll
 • Rörelse till musik och enkla danser.

Bedömning

 • Din motoriska förmåga i redskapsbanor och gymnastik.
 • Din förmåga att delta i de olika aktiviteterna.
 • Hur du följer regler och bidrar till att lekar når sitt syfte.
 • Din förmåga att röra dig så att det passar till musiken.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter