Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Happy Doll - 22

Vikingstads skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Du ska skapa din egna Happy Doll genom att färglägga en färdig förlaga av figuren. Sedan ska du väva din figur genom att utgå från din färglagda skiss.

Syfte med undervisningen:
Eleverna ska få kännedom om hur en väv fungerar. 

Undervisning och arbetssätt:

Eleverna kommer att för hand väva en figur de själva färgsatt och designat.

Begrepp:

Väv

Ryanål/Stoppnål

Varp

Inslag

Bedömning:

Kontinuerligt under praktiskt arbete på lektionstid

Elevens inflytande och delaktighet:

Eleven genomför uppgiften så självständigt som hen kan och formger sin figur själv. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback