Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Engelska åk 9: Läsa 22/23

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Att läsa skriven engelska är en av de fyra förmågorna du ska öva upp och visa att du kan i engelskundervisningen. Nedan kan du se de förmågor som du ska öva upp i ämnet.

Enligt Skolverket så ska eleverna öva på följande förmågor när de tränar på att läsa: 

"förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.."

Under kursens gång så kommer du få möjlighet att läsa engelska genom att läsa bland annat artiklar, noveller, nyheter och dikter.

Planeringen i Unikum gäller vecka 36-24. Din veckoplanering hittar du alltid i Google Classroom.

Skolverkets kursplan för engelska hittar du här.

Nedan kan du se vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav för betyget E som är kopplade till läsning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter