Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

INSELI0

Kursplanering: Elinstallationer (EE21)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 26 september 2023

Här ser du en övergripande planering över kursen Elinstallationer (INSELI0)

Vi kommer jobba med det digitala läromedlet Learnware (övningsuppgifter)

Vi kommer blanda genomgångar med praktiska uppgifter. Upplägget får ni reda på av mig kontinuerligt.

I denna kurs är det viktigt att ni har både era egna verktyg samt arbetskläder vid praktiska moment.

Vid eventuell distans träffas vi på följande meetlänk: https://meet.google.com/jby-tgtd-bbs

Upplägg

  • Löpande genom hela året: verkstadsarbete och Learnware

     

  • Multinorm är ett praktiskt prov som du ska utföra i slutet av årskurs 3. Du kommer få ritningar och material av lärare som du sedan ska arbeta med under 8 veckor. Allt ska dokumenteras och mätningar ska göras efter egenkontroll program. 

 

 

 

Examinationer

  • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov. Alla praktiska moment är underlag för bedömning.

Skolverket

 


Läroplanskopplingar

Installationer av kraft- och belysningsanläggningar.

Elmaterials olika egenskaper och användningsområden.

Apparaters kapslingsklass och placering i olika miljöer.

Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området. Standarder.

Val av ledningssystem och förläggningssätt med hänsyn till ledningsburna störningar.

Förläggning av kabel på olika underlag och i mark samt installation av rör och kanalisation.

Installation av kopplingsutrustning med tillhörande skydd.

Dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete, till exempel Allmän material- och arbetsbeskrivning för elektriska arbeten (AMA EL).

Avbrottsfri krafts (UPS-systemens) användning och funktion.

Säkerhet vid elinstallationsarbete.

Ergonomins betydelse vid elinstallationsarbete.

Kontroll inför drifttagning och elarbetsansvar.

Dokumentation inom belysningsområdet.

Felsökning och reparation av befintliga elinstallationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Delprov 1 Elinstallationer

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback