Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Litteraturvetenskap

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Skönlitteratur kan lära oss mycket! T ex om hur människor levde under en viss tidsperiod, hur världen såg ut och viktiga politiska frågor under de olika perioderna.

När ni arbetar med detta kapitel får ni en kort repetition av de tidsperioder - epoker - som vi redan läst om samt en introduktion till några nya epoker. Ni kommer att få läsa om viktiga verk och författare. Ni kommer även få lära er några vanliga perspektiv för litteraturanalys, kunna reflektera över hur författaren "syns" i texten samt skriva en litteraturanalys. 

Under arbetets gång kommer svara på frågor både muntligt och skriftligt. Genom frågorna får du lära dig hur man hittar svar på raderna, mellan raderna och bortom raderna, hur du gör olika kopplingar till texten, hur man hittar textens tema mm. 

Till sist kommer ni göra en lite längre litteraturanalys och ge varandra respons på den. 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback